ANBI

Ifoza is een stichting met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent onder meer dat u de mogelijkheid heeft om een schenking aan Ifoza  fiscaal af te trekken.
Informatie hierover vind u op de website van de Belastingdienst.

Vanwege onze ANBI-status is de onderstaande informatie voor een ieder in te zien via onze website.

Beleidsplan

Financieel jaaroverzicht 2014

Kamer van Koophandel: 52667367
RSIN: 850543812