Twende Shule

Twende shule project Twende shule is een woord uit het Swahili en het betekent “allemaal naar school”. Dit is een doorlopend project om leerlingen die het goed doen in het voortgezet onderwijs hun opleiding te helpen financieren. De kinderen die in dit project zitten zijn tussen de 14 en 20 jaar oud.

Doelstelling Onze doelstelling is om zoveel mogelijk gemotiveerde leerlingen die goede cijfers halen te ondersteunen met afstuderen. Hierdoor wordt het voor hun mogelijk om vervolg opleidingen te doen zodat het toekomst perspectief van deze leerlingen wordt verbeterd en zij daardoor ook bijdragen aan de ontwikkeling van Tanzania in het algemeen.

Selectie Stichting Ifoza selecteert alleen leerlingen die hard voor hun toekomst willen werken. Hoe pakken wij dit aan: door de scholen te bezoeken, informatie over de studenten te vragen, met docenten te praten en uiteraard met de leerlingen zelf. Vervolgens maken wij een selectie en kiezen die kinderen die de hulp het hardste nodig hebben. De ondersteuning gaat alleen naar degene die gemiddeld een C haalt. Met behulp van hun rapport, dat ze twee keer per jaar krijgen, kunnen wij zien wie vooruit gaat en wie niet. Wij bezoeken de scholen en kinderen een keer per jaar en wij houden regelmatig contact met deze leerlingen.