Azizi

Dit is Azizi 16 jaar. Hij wil later Elektro Ingenieur worden en zijn favoriete vakken zijn natuurkunde, wiskunde, scheikunde, aardrijkskunde, Kiswahili en biologie.
Azizi  “hoe ik nu leef vind niet echt leuk. Om mijn moeder 30 km te zien fietsen en zwaar werk te zien doen doet mij heel veel pijn.  Ook omdat zij daar niet genoeg geld verdient om mijn broertje en mij te onderhouden. Dit motiveert mij om harder te studeren en te zorgen dat ik voor al mijn vakken goede cijfers haal, zodat ik later voor mijn moeder een mooi huis kan bouwen en zij nooit meer hoeft te werken voor weinig geld. Ik wil een beter leven en dat kan ik alleen krijgen als ik studeer”